logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Llogaridhënia në sistemin e drejtësisë

Home / Lajme  / Llogaridhënia në sistemin e drejtësisë

Llogaridhënia në sistemin e drejtësisë

Betimi për Drejtësi ka trajtuar llogaridhënien e gjyqtarëve dhe të prokurorëve, si dhe sfidat e zbatimit në praktikë të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore për Gjyqtarë dhe Prokurorë. Në videon e publikuar mund të shihni dhe deklarimin e Kryesuesit të Këshillit Gjyqësor Albert Zogaj dhe Avokatit të Popullit Naim Qelaj.

Klikoni KËTU për lajmin e plotë.