logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Lansohet udhëzuesi në lidhje me procesin e kërkimit të vendimeve dhe bazës së të dhënave të GjEDNJ-së

Home / Lajme  / Lansohet udhëzuesi në lidhje me procesin e kërkimit të vendimeve dhe bazës së të dhënave të GjEDNJ-së

Lansohet udhëzuesi në lidhje me procesin e kërkimit të vendimeve dhe bazës së të dhënave të GjEDNJ-së

Me qëllim të avancimit të zbatimit të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, më 22 janar Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP) dhe Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), kanë prezantuar një udhëzues i cili ofron sqarime në lidhje me procesin e kërkimit të vendimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejat e Njeriut (GjEDNJ) dhe përmbajtjes së bazës së të dhënave.

Baza e të dhënave përmban aktgjykime, vendime, përmbledhje juridike e kumtesa për shtyp lidhur me rastet e GjEDNJ-së. Ky udhëzues do t’i ndihmoj gjyqtarëve, prokurorëve, zyrtarëve ligjor dhe profesionistëve në fushën e drejtësisë në interpretimin e ligjeve dhe akteve të tjera nënligjore në fushën e të drejtave të njeriut.

Lexo lajmin e plotë këtu.