logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Lansohet pasqyra e performancës së Gjyqësorit

Home / Lajme  / Lansohet pasqyra e performancës së Gjyqësorit

Lansohet pasqyra e performancës së Gjyqësorit

Pasqyra e përformancës së gjyqësorit rritë llogaridhënjen dhe transparencen e gjyqësorit duke paraqitur të dhëna të qasshme nëpërmjet indikatorëve kyç të përformancës së gjykatave.

Për më shumë kliko këtu.