Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës tanimë janë duke e zbatuar Sistemit për Menaxhim Informativ të Lëndëve (SMIL)  në institucioneve e drejtësisë me qëllim të përmirsimit të efikasitetit, llogaridhënjës dhe transparencës. Së fundi Këshilli Gjyqësor i Kosovës raporton se mbi 10000 lëndë të vjetra penale janë regjistruar në sistemin SMIL në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Lexoni lajmin e plotë në linkun në vazhdim link. ...

Një efikasitet më i lartë është shënuar gjatë vitit 2018 në punën e prokurorëve. Gjithësej 74.031 dosje penale të natyrave të ndryshme janë zgjidhur dhe një numër aktakuzash janë ngritur për bartës të pozitave të rëndësishme të institucioneve shtetërore si deputetë, ministra, ish-ministra, kryetarë të  komunave etj. Prokurori Alkesandër Lumezi ndër të tjera theksoi se prokuroria dhe policia hetuese kanë dërguar mesazhe të qarta te kryersit e veprave penale dhe shkelësit e ligjit se do të përballen me drejtësinë dhe se...