Dita e Diskriminimit Zero shënohet me datën 1 mars të çdo viti me qëllim për t’i dhënë fund diskriminimit lidhur me të ardhurat, moshën, statusin shëndetësor, profesionin, aftësinë e kufizuar, orientimin seksual, identitetin gjinor, racën, etninë dhe fenë. Për herë të parë, Dita e Diskriminimit Zero është miratuar nga Kombet e Bashkuara më 1 mars 2014. Kjo ditë synon të krijojë solidaritet global drejt dhënies fund të të gjitha formave të diskriminimit dhe shënohet veçanërisht nga organizata si UNAIDS që luftojnë...

Projekti Botëror i Drejtësisë (WJP) e ka shtuar Kosovën në Indeksin e Sundimit të Ligjit për herë të parë në vitin 2020, duke e radhitur në gjysmën e lartë të vendeve në gjithë botën dhe të dytën në rajonin e Evropës Lindore dhe Azisë Qendrore. Indeksi i Sundimit të Ligjit i Projektit Botëror të Drejtësisë (WJP) për vitin 2020 është raport që mat sundimin e ligjit bazuar në përvojat dhe perceptimet e përgjithshme të publikut dhe praktikuesve juridikë brenda vendit...

Strategjia e Sundimit të Ligjit është hartuar nga Qeveria e Kosovës dhe gjendet në fazën e konsultimit publik. Për të mësuar rreth vlerësimit të partive politike rreth strategjisë, për qëndrimin rreth procesit të vetingut dhe përkrahjen buxhetore që do t’i jepet sundimit të ligjit në Kosovë. Emisioni Betimi për Drejtësi trajton të gjitha këto çështje të cilat mund t’i shihni në këtë LINK....