Në Ditën Ndërkombëtare të Gruas, YIHR KS ka mbështetur marshin me moton “Marshojmë kundër patriarkatit që vret” nëpër rrugët e kryeqytetit. Marshi ka përcjellë mesazhin e rezistencës ndaj patriarkatit që ka marrë jetën e shumë grave gjatë vitit 2020, si dhe për të përkujtuar e kërkuar drejtësi dhe barazi për të gjitha gratë. Marshit i janë bashkuar shumë organizata të shoqërisë civile dhe aktivistë duke mbajtur pankarta me mbishkrimet “Patriarkati Vret”, “Drejtësi për Gratë e Vrara”, Punë për mu çfarë pune...

Tema e mbrojtjen së grave nga diskriminimi në punë është trajtuar nga emisioni “Betimi për Drejtësi” pasi në tregu i punës në Kosovë paraqet një sfidë për gratë. Nga faza fillestare e përzgjedhjes së kandidatëve, tek pagat dhe diskriminimi në bazë gjinore janë faktorë që ndikojnë që gratë të jenë më pak të përfaqësuara sesa burrat. Korniza ligjore e Kosovës i përafrohet ligjeve dhe standardeve të Bashkimit Evropian, por ka ende ligje dhe direktiva që nuk janë të përfshira në legjislacionin...

Në një artikull nga Drejtësia sot raportohet se për një aktakuzë të ngritur më 20 dhjetor 2020 nga Prokuroria Themelore në Gjakovë për veprën penale dhënie e ryshfetit, Gjykata Themelore në Gjakovë nuk kishte caktuar shqyrtim fillestar pothuajse dy muaj prej kur ishte ngritur aktakuza. Kjo është në kundërshtim me dizpozitat ligjore të Kodit të Procedurës Penale që përcakton se gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues cakton menjëherë shqyrtimin fillestar, që duhet të mbahet brenda tridhjetë (30)...