Pas një beteje ligjore 11 vjeçare në mes të YIHR KS dhe Klan Kosova, Gjykata e Apelit të Kosovës e ka vërtetuar vendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë duke e konsideruar padinë për shpifje të Klan Kosovës si të pabazë. Në maj të vitit 2010, Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut - Kosovë kishte publikuar raportin 50-faqësh "Tkurrja e Hapësirës Publike Qeverisja dhe Liria e Shprehjes në Kosovë”, rezultat i një përpjekjeje hulumtuese gjashtë-mujore ku YIHR KS kishte...

Në një artikull të publikuar nga Grazeta thuhet se edhe nëse një grua ka vendosur të ndjekë rrugët ligjore për sigurimin e pronës, rastet gjyqësore për këto çështje zgjasin me vite, andaj kjo mund t’i demotivojë gratë që ta qojnë çështjen deri në fund. Rreth kësaj teme është vënë në pah nga Luljeta Demolli - Drejtoreshë e Qendrës Kosovarë për Studime Gjinore se shteti i Kosovës dhe familja janë diskriminues pasi vetëm 4% e grave trashëgojnë pronë. Gjithashtu, avokatja Edona Sina...

Më datën 15 mars 1962, presidenti amerikan John F. Kenedi kishte miratuar “Ligjin për të drejtat e konsumatorëve”, ndërsa në vitin 1985 Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara kishte miratuar direktivat për të mbrojtur konsumatorët. Që atëherë, 15 marsi shënohet si Dita Ndërkombëtare e Konsumatorëve. Ligji për mbrojtjen e konsumatorët në Kosovë është miratuar në vitin 2004 në Kuvendin e Kosovës dhe përfshin të drejtën e informimit, sigurisë, të drejtën për të zgjedhur dhe të drejtën për t’u dëgjuar. Kjo...