Sipas Drejtësia Sot, në një vendim të shpallur nga Gjykata Themelore në Prishtinë është vërejtur se nuk është zbatuar Kodi Penal i Republikës së Kosovës, pasi që me shqiptimin e dënimit nuk e është parashikuar edhe shqiptimi i dënimit plotësues për të akuzuarin për veprën penale marrje ryshfeti gjatë kryerjes së detyrës në Institutin e Kosovës për Shëndetësi Publike. Gjykata ka shqiptuar dënim 6 muaj, ndërsa me pëlqimin e të akuzuarit dënimi është zëvendësuar me gjobë prej 1000 euro dhe është...

Në një raport të nga Bureau of Democracy, Human Rights, and Labour për Kosovën thuhet se që nga shtatori Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur ka renditur si të zhdukur 1,640 persona gjatë 1998-99. Gjithashtu sipas raportit të publikuar, Institucioni i Ombudspersonit që nga tetori 2020 ka raportuar se kishte marrë 21 ankesa të regjistruara, shtatë prej të cilave plotësonin kriteret e tyre të pranueshmërisë për keqtrajtim të të burgosurve, gjashtë ankesa kundër policisë dhe një kundër shërbimit korrektues. Sa i...

Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka vendosur se ndaj dy ish-kandidateve për deputete nga Lëvizja Vetëvendosje, Tinka Kurti dhe Drita Millakut, në zgjedhjet e shkuara, kishte pasur diskriminim gjinor në momentin kur ato nuk ishin lejuar të bëheshin deputete për të zëvendësuar deputetët që ishin bërë ministra. Në atë kohë KQZ dhe Paneli për Ankesa dhe Parashtresa si dhe Gjykata Supreme e Kosovës duke ndjekur parimin e gjinisë nuk kishin lejuar që deputetet të zëvendësohen nga deputetët meshkuj pavarësisht se kishin qenë...