Nëse flasim për koncepte si të drejtat e njeriut, të drejtat e minoriteteve e veçanërisht për qasshmërinë e tyre në sistemin e drejtësisë së Kosovës, gjëja e parë qe na vjen ndërmend është inferioriteti qe zbatohet si formë ideologjike nga shumica dërrmuese e popullatës. Kjo ndodh si shkak i mos përfilljes që ju behet sidomos minoriteteve e grupeve të margjinalizuara të vendit tonë nga ana e organeve kompetente, pra kjo dukuri frymëzohet nga kokat e shtetit dhe implementohet nga qytetari...

Nga hulumtimi i emisionit “Betimi për Drejtësi” rreth trajtimit të veprave penale kundër identitetit seksual gjatë vitit 2020 numri i rasteve të paraqitura në Policinë e Kosovës për veprën penale kundër integritet seksual është rritur drastikisht nga 193 ose 141 raste më shumë se në vitin 2019. Për të parë si trajtohen këto raste nga institucionet përkatëse klikoni KËTU....

Avokati i Popullit Naim Qelaj në emisionin “Betimi për Drejtësi” ka folur për të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe për raportin e publikuar nga Institucioni i Avokatit të Popullit. Gjatë kësaj interviste flitet për rekomandimet e Avokatit të Popullit për pagesën e energjisë eklektike në veri të Kosovës dhe a janë i ka marrë Kuvendi i Kosovës për bazë nga këto këshilla. Poashtu diskutohet sa ka reflektuar pandemia në rrezikimin e lirive dhe të drejtave të njeriut nëpër institucionet...