Është nënshkruar i mirëkuptimit për të bashkëpunuar në luftën ndaj korrupsionit, krimit të organizuar, pastrimit të parave dhe vepra tjera penale nga Kryeprokurori i Shtetit Aleksandër Lumezi dhe Kreu i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar i Shqipërisë Arben Kraja. Qëllimi i memorandumit është që të zgjerohet bashkëpunimi i drejtpërdrejtë ndaj veprave penale të përmendura më lartë në kuadër të juridiksioneve të të dyja shteteve dhe duke qenë në përputhje me ligjet kombëtare. Gjithashtu, ky bashkëpunim ka për...

Është publikuar raporti i dytë i përbashkët i shoqërisë civile për të drejtat e njeriut në Kosovë që ofron një përmbledhje të situatës së të drejtave të njeriut në Kosovë për vitin 2020, duke përfshirë problemet dhe sfidat kryesore për realizimin e të drejtave të njeriut, si dhe shkeljet e të drejtave të njeriut dhe implikimet e të drejtave të njeriut gjatë pandemisë COVID-19 dhe masave të kufizimit. Raporti vlerëson të drejtat civile dhe politike, të drejtat ekonomike, sociale dhe...

Të jesh fëmijë i mileniumit të ri, me gjasë në botë mund të jetë privilegj, por në shoqërinë kosovare nuk është e lehtë. Posaqërisht, kur rininë e përjeton si vajzë e komunitetit rom, ashkali apo egjiptian në një shtet të brishtë, në tranzicion dhe ku mospërfillja nga insitutcionet e shtetit të shtyen që të heqësh dorë nga të gjitha ëndrrat për të ardhmen. Këto mendime i shtyp, teksa përgatitem për të shkuar në punë ku jam asistente e mësueses në një...