Sot pritet të zgjidhet kryesuesi i ri i Këshillit Gjyqësor të Kosovës duke pasuar në këtë pozitë Skender Çoçaj që ishte zgjedhur si kryesues në mars të vitit 2019. Të drejtë për të kandiduar për këtë pozitë  kanë pasur gjithë anëtarët e Këshillit që është dashur të kenë së paku tre nënshkrime nga anëtarë tjerë të Këshillit për të kandiduar. Zgjedhja për pozitën e kryesuesit bëhet me shumicë votash nga anëtarët e KGJK-së, ndërsa mandati është tre vjeçar. Pasi të...

Në auditimin e bërë ndaj Këshillit Gjyqësor të Kosovës janë gjetur mungesë në pagesën e blerjeve dhe mbivlerësim për llogaritë e arkëtueshme nga Zyra Kombëtare e Auditimit raporton Koha.net. Në auditimin e publikuar thuhet se problem që ka regjistri i e-pasuria vjen nga sistemi që administrohet nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe nga mungesa e kontrollit efektiv nga administratorët e gjykatave. Në raport poashtu konstatohet se KGJK ka pasur lëvizje të buxhetit në kategori por që kanë qenë të mbështetura...

Është proceduar në Qeverinë e Kosovës projektligji mbi Gjykatën Komerciale nga Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu. Ka shumë kohë që bizneset kanë kërkuar një gjykatë për gjykimin e çështjeve të tyre. Shihni lajmin e plotë të Koha në këtë link....