Në një tryezë të rrumbullakët të organizuar nga Institucioni i Avokatit të Popullit gjatë ditës së djeshme me përfaqësues nga sistemi i drejtësisë janë diskutuar sfidat për zbatimin e ligjit për t’u mbrojtur nga diskriminimi. Avokati i Popullit Naim Qelaj ka thënë që diskutimi ka për qëllim që të promovohet më shumë ky ligj dhe të identifikohet pse nuk ka zbatimin e duhur nga insitutcionet e drejtësisë. Gjithashtu, Qelaj ka thënë se duhet të vetëdijësohen qytetarët për ligjin dhe për përfitimet...

Instituti i Kosovës për Drejtësi gjatë monitorimit të punës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, ka publikuar infografikën me gjetjet në periudhën nga marsi deri në shtator të këtij viti kur është konstituar Kuvendi. Nga 47 projektligje që janë proceduar nga Qeveria, 6 prej tyre janë miratuar, kurse 11 kanë kaluar në shqyrtim të parë raportohet nga Betimi për Drejtësi. Kuvendi i Kosovës gjatë kësaj kohe ka mbajtur 22 seanca prej të cilave 4 të jashtëzakonshme, 2 solemne dhe 16 seanca...

Ka ende zyrtarë të lartë që mbajnë më shumë se një pozitë drejtuese dhe paguhen me shtesa që tejkalojnë pagën bazë, duke dëmtuar kështu buxhetit e shtetit dhe duke mos zbatuar në praktikë Ligjin për Parandalimin e Konfliktit të Interesit raporton Betimi për Drejtësi. Kjo temë trajtohet në emisionin “Iustitia” të cilin të plotë e gjeni KËTU....