Gjatë kohës së monitorimit në gjykatë, ka qenë një eksperiencë e re dhe mjaftë e veçantë për sa i përket anës profesionale dhe asaj emocionale, si çdo palë prezente që ka qenë në poziten e të pandehurit ashtu edhe të të dëmtuarit, kam perjetuar njësoj ndjenjën e tyre të fajit por edhe të dëmtimit, kështu që kam arritur të vendos në peshore parimin e barazisë së palëve, duke u munduar ta përvetësoj ndjenjën e arsyes. Disa prej gjyqtarëve dhe prokurorëve kishin...

Duke dashtë që eksperiencën time ta ndaj me ju, po filloj me një thënje të Victor Hugo i cili ka thënë se“Të bëhesh i mirë është e lehtë, por të bëhesh i drejtë është e vështirë”.Sigurisht që prania ime në një sallë gjyqi ku peshohet dhe ndahet e drejta nga e padrejta, ku bëhet e ditur se çka është e drejtë dhe jo çka është e lehtë, është ndjesi që përjeton se drejtësia do mbizotron në vendin tonë, padrejtësitë do...

I was a part of the YIHR KS Court Monitoring Program during September. I went to the courtroom andwaited until around 12:00. Not all of the court sessions were held on time. During this time I had the chance to meet with different people that work at the court and I got well-informed about the job there.There were times that in a court session I wasn’t the only one monitoring. There were other interns or media representatives monitoring the session. During...