Qeveria e Kosovës ka miratuar katër projektligje si dhe një Udhëzim Administrativ të propozuara nga Ministria e Drejtësisë në mbledhjen e Qeverisë. Projektligjet e paraqitura nga zëvendësministri i Drejtësisë Blerim Sallahu janë ai për Procedurën Përmbarimore, Projektligji për kompenzimin e viktimave të krimit, Projektligji për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë dhe të dhuratave, si dhe Projektligji për ratifikimin e marrëveshjes për ndihmë të ndërsjellë juridike në çështjet civile në mes të Qeverisë së Kosovës dhe Qeverisë së Maqedonisë së...