Instituti i Kosovës për Drejtësi ka publikuar raportin “Drejtësia e vonuar në Kosovë” në një konferencë për media thuhet në publikimin në webfaqen e organizatës. Sipas gjetjeve të IKD, Kosova ende nuk ka ndërtuar një sistem gjyqësor efikas në të cilin administrohet drejtësia në afate kohore të arsyeshme dhe arsye kryesore që ndikon në zgjatjen e procedurave gjyqësore është ngarkesa me lëndë të pazgjidhura, kthimi në rigjykim i lëndëve dhe shtyrja e seancave. Poashtu, publikimi tregon që 200,497 lëndë të pazgjidhura...

Është publikuar raporti Korrupsioni në prag të vjetërsimit” nga Instituti i Kosovës për Drejtësi që tregon se janë 11 persona të akuzuar për vepra penale të korrupsionit, rastet të cilat do të parashkruhen gjatë vitit 2022, kurse12 raste tjera deri më 2023 thuhet në postimin në webfaqen e organizatës. Sipas IKD, arsyet që ndikojnë në parashkrimin e lëndëve është mos respektimi i afateve procedurale nga gjyqtarët, mungesa e palëve në procedurë dhe mos ndëshkimi nga gjyqtarët për mungesat pa arsye, si...

Emisioni për sundimin e ligjit “Tempus” ka trajtuar gjuhën seksiste në vendimet gjyqësore, komentimin e këtyre vendimeve nga juristë dhe psikologë, si dhe rreth llogaridhënies në rastet e tilla thuhet në Betimi për Drejtësi. Në linkun e bashkangjitur KËTU, mund ta gjeni emisionin dhe lajmin e plotë....