Është publikuar raporti Korrupsioni në prag të vjetërsimit” nga Instituti i Kosovës për Drejtësi që tregon se janë 11 persona të akuzuar për vepra penale të korrupsionit, rastet të cilat do të parashkruhen gjatë vitit 2022, kurse12 raste tjera deri më 2023 thuhet në postimin në webfaqen e organizatës. Sipas IKD, arsyet që ndikojnë në parashkrimin e lëndëve është mos respektimi i afateve procedurale nga gjyqtarët, mungesa e palëve në procedurë dhe mos ndëshkimi nga gjyqtarët për mungesat pa arsye, si...

Emisioni për sundimin e ligjit “Tempus” ka trajtuar gjuhën seksiste në vendimet gjyqësore, komentimin e këtyre vendimeve nga juristë dhe psikologë, si dhe rreth llogaridhënies në rastet e tilla thuhet në Betimi për Drejtësi. Në linkun e bashkangjitur KËTU, mund ta gjeni emisionin dhe lajmin e plotë....

Qeveria e Kosovës ka miratuar katër projektligje si dhe një Udhëzim Administrativ të propozuara nga Ministria e Drejtësisë në mbledhjen e Qeverisë. Projektligjet e paraqitura nga zëvendësministri i Drejtësisë Blerim Sallahu janë ai për Procedurën Përmbarimore, Projektligji për kompenzimin e viktimave të krimit, Projektligji për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë dhe të dhuratave, si dhe Projektligji për ratifikimin e marrëveshjes për ndihmë të ndërsjellë juridike në çështjet civile në mes të Qeverisë së Kosovës dhe Qeverisë së Maqedonisë së...