Qeveria e Kosovës në mbledhjen e 52-të të mbajtur ka miratuar projektligjin për themelimin e Byrosë Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme dhe Projekt-Kodi Civil i Kosovës është njoftuar në ëebfaqen e Ministrisë së Drejtësisë. Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka thënë se Byroja do të fokusohet në vlerësimin e pasurisë së zyrtarëve publik dhe është hartuar në përputhje me ligjin dhe standardet ndërkombëtare, ndërsa Kodi Civil ka për qëllim unifikimin e ligjeve në fushën civile. Për lajmin e...

Ndaj mendimin tënd për sistemin e drejtësisë apo të drejtat e njeriut në Kosovë përmes esesë apo poezisë! YIHR KS fton të gjithë të rinjtë nga shkollat e mesme dhe universitetet publike dhe private në Kosovë të marrin pjesë në garën artistike që organizohet në kuadër të projektit “Të Rinjtë për Drejtësi” ku përmes eseve dhe poezive do të pasqyrojnë sistemin e drejtësisë në Kosovë dhe të drejtat e njeriut në formë kreative. Tre fituesit e vendeve të para të garës do...