Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë (YIHR KS) fton të gjithë studentët e drejtimit juridik nga universitetet publike dhe private të aplikojnë në Programin për Monitorimin e Seancave Gjyqësore në gjykatat themelore në rajonin e Prishtinës, Ferizaj, Pejës, Gjakovës, Mitrovicës, Gjilanit dhe Prizrenit, si dhe degët e tyre. 50 studentë të cilët studiojnë në drejtimin juridik do të kenë mundësinë të monitorojnë nga 10 seanca gjyqësore. Pas çdo seance, secili monitorues duhet të dorëzojë një raport...

Organizatat e shoqërisë civile për të drejtat e njeriut, përmes kësaj shkrese shprehim zhgënjimin dhe shqetësimin tonë mbi një numër të dispozitave të Draft Kodit Civil dhe mbi procesin përmes të cilit janë shmangur qëndrimet, komentet dhe propozimet tona në lidhje me rregullimin e martesës për personat e seksit të njëjtë. I kujtojmë Qeverisë së Republikës së Kosovës se kemi mbështetur dhe kemi qenë partnerë me Grupin Punues brenda Ministrisë së Drejtësisë dhe me Projektin e Kodit Civil të financuar nga...

Ministria e Drejtësisë ka publikuar se gjatë nëntë muaj të qeverisjes janë miratuar më shumë se tridhjetë dokumente. Ndër dokumentet e miratuara Ministria ka listuar njëzet e katër projektligje që janë dërguar në Qeveri për miratim, katër koncept dokumente të miratuara, rregullore dhe strategji, si dhe udhëzime administrative dhe akte të tjera. Klikoni për të lajmin e plotë KËTU....