Prokurori i Shtetit ka njoftuar në raportin 24 orësh që janë ngritur 62 aktakuza ndaj 86 personave nga prokuroritë themelore për vepra të ndryshme penale. Me urdhër të Prokurorit të Shtetit, janë ndaluar 7 persona të dyshuar në kohëzgjatje prej 48 orësh, si dhe janë parashtruar 6 kërkesa për caktim të masës së paraburgimit ndaj 8 personave. Raporti i plotë përmban informata dhe raport të veçantë për secilën prokurori dhe mund ta gjeni KËTU....

Dëshironi të mësoni më shumë për të drejtat e njeriut dhe sistemin e drejtësisë në Kosovë? A doni të dini si zhvillohet një seancë gjyqësore dhe ta testoni veten në rolin e avokatit/es, prokurorit/es ose gjyqtarit/es? Aktiviteti “Gjykime të Simuluara”, do të ofrojë mundësinë që 30 të rinj të shkollave të mesme nga rajoni i Pejës të jenë pjesë e një simulimi interaktiv dhe kreativ tre ditor rreth sistemit të drejtësisë dhe të marrin rolin e gjyqtarit/es, prokurorit/es ose avokatit/es. Ky...

Gjatë kësaj jave Këshilli Prokurorial i Kosovës, saktësisht Sekretariati i këtij Këshilli mbajti takim në të cilin u bë shikimi i dokumenteve të dorëzuara nga aplikuesit për pozitën e Kryeprokurorit të Shtetit – Dokumentet e vlerësuan në plotësimin e kushteve për kandidaturë në bazë të Rregullorës për emërimin e Kryeprokurorit të shtetit 06/2019. Kandidatët për këtë pozitë ishin Arben Ismajli – Prokuror në Prokurorinë e Apelit, Armend Hamiti – Prokuror në Prokurorinë Themelore në Prishtinë, Burim Isufaj – Kryeprokuror në...