Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka njoftuar që me 1 mars 2022 do të fillojë pilotimi i ndarjes automatike të lëndëve përmës sistemit SMIL në Gjykatën Supreme të Kosovës. Kryesuesi Albert Zogaj bashkë me me Menaxherin e Projektit SMIL Fatmir Rexhepi dhe Drejtorin e Departamentit të Statistikave Besnik Ramosaj janë takuar me Kryetarin e Gjykatës Supreme Enver Peci për ta njoftuar lidhur me implementimin e sistemit SMIL për shpërndarjen  automatike të lëndëve është njoftuar në webfaqen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Lexoni lajmin...

Është njoftuar nga Prokurori i Shtetit në raportin 24 orësh se janë ngritur 58 aktakuza ndaj 69 personave nga prokuroritë themelore për vepra të ndryshme penale. Me urdhër të Prokurorit të Shtetit, janë ndaluar 13 persona të dyshuar në kohëzgjatje prej 48 orësh, si dhe janë parashtruar 5 kërkesa për caktim të masës së paraburgimit ndaj 6 personave. Raportin e plotë që përmban informata dhe raport të veçantë për secilën prokurori dhe mund ta gjeni KËTU....

Me date 20 shkurt 2022, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka organizuar testin me shkrim për rekrutimin e bashkëpuntorëve profesional për gjykatat në Republiken e Kosovës. Testimit ju nënshtruan 195 kandidat. Testimit ju nënshtruan vetëm kandidatët nga lista e Këshillit Gjyqësor. Sipas rregullores së Këshillit testimi u bë në dy nënpjesë. Nënpjesa e parë kishte 40 pyetje dhe nënpjesa e dytë dy detyra nga lëmitë penale dhe civile. YIHR KS ka monitoruar nga afër testimin. Në këtë proces nuk është hasur në ndonjë...