Me datë 21 janar 2022, Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK), ka miratuar Rregulloren Nr.01/2022 për Themelimin e Komitetit Këshilldhënës për Etikë Gjyqësore. Poashtu, është themeluar ky Komitet në përbërje prej pesë (5) gjyqtarëve, i cili ka për qëllim t’i ndihmojë gjyqtarët me informacione dhe këshilla rreth pyetjeve apo çështjeve etike, në lidhje me Kodin e Etikës Profesionale për Gjyqtarë dhe Ligjit të Procedurës Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve. Me datë 13 prill 2022, Komiteti Këshilldhënës për Etikë Gjyqësore me vetë iniciativë,...

Me datën 03 Prill 2022u mbajt takimi i Komisionit për Rishqyrtim të kundërshtimeve të kandidatëve për Kryeprokurorë të Shtetit. Kundërshtim kanë parashtruar 4 kandidatë për Kryeprokurorë të Shtetit, nga gjithsej 5 kandidatë që iu kanë nënshtruar intervistës për Kryeprokurorë të Shtetit.  Komisioni përbëhej nga Veton Shabani, kryesues i mbledhjes, Jehona Grantolli dhe Ardian Hajdaraj anëtarë. Gjatë mbledhjes u shqyrtuan kundërshtimet e kandidatëve Armend Hamiti, Kujtim Munishi, Lulzim Sulejmani dhe Shqipdon Fazliu.  Rekomandimet e Komisionit për Rishqyrtim të kundërshtimeve të kandidatëve për Kryeprokurorë...

Ese vendit të tretë, nga gara artistike e organizuar nga YIHR KS Andika Pllana Një Kosovë pa ty, drejtësi! Drejtësi, ka kaluar një kohë shumë e gjatë që kur ti ke rënë në komë. Njerëzit shëtiten kot rrugëve tërë ditën, e nuk gjejnë kohë të të vizitojnë.Mungesa jote la gjurmë të thella e të pashlyeshme brenda neve, në brendësi të çdo fëmiu e çdo të rrituri.Ditët po kalojnë, e zbraztia e krijuar nga ti po rritet më shumë. Atë boshllëk që e ndjejmë...