Si një studente e vitit të parë në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, një eksperiencë e tillë ishte më se esenciale. Përveç se isha e gatshme të raportoja çfarëdo shkelje që shihja, të mësosh diçka në mënyrë shumë formale nuk është e mjaftueshme, andaj pata rastin edhe të shoh për nga afër një profesion që me shumë gjasa do t’a ushtroj në një të ardhme të afërt. Sistemi i drejtësisë fatkeqësisht ka shumë mangësi në vendin tonë dhe për...

Në mbledhjen e jashtëzakonshme të 284-të, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka emëruar Kryetarin e Gjykatës Themelore në Gjilan.  Pas rekomandimeve të komisioneve vlerësuese për intervistim, vlerësim dhe rekomandim të kandidatëve, me shumicë votash Kryetar i Gjykatës Themelore në Gjilan u zgjodh gjyqtari Venhar Salihu. Lajmin e plotë e gjeni në webfaqen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. ...

Në mbledhjen e datës 20 Prill 2022, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka emëruar Kryetarin e Gjykatës Komerciale. Pas rekomandimeve të komisioneve vlerësuese për intervistim, vlerësim dhe rekomandim të kandidatëve, me shumicë votash Kryetar i Gjykatës Komericale u zgjodh gjyqtari Mahir Tutuli. Lajmin e plotë e gjeni në webfaqen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. ...