Gjatë aktivitetit të monitorimit të seancave gjyqësore jam familjarizuar më shumë me rrjedhën e seancave gjyqësore. Si studente e drejtësisë por dhe si qytetare e thjeshtë është e nevojshme që të informohem sa më shumë për të drejtat e njeriut që u takojnë gjatë një procesi gjyqësor. Në botën ku ne jetojmë ka shumë padrejtësi, dhe të drejtat tona mund të shkelen çdo ditë pa vetëdijen tonë. Të drejtat u përkasin të gjithë individëve dhe duhet të gëzohen në mënyrë...

Sa i përket eksperiencës që kam marrë në këtë program monitorimi, kam shumë për të thënë. Mua më është dhënë mundësia që të marrë pjesë nëpër seanca gjyqësore dhe t’i monitoroj nga afër. Për mua si student i Fakultetit Juridik kjo ka qenë mjaft e nevojshme dhe shumë e rëndësishme. Që të marrë pjesë DIREKT në një seancë gjyqësore do të thotë shumë dhe gjithsesi që kjo shërben edhe si motiv për mua që të avancohem tutje në karrierë. Me pak fjalë...

Pjesëmarrja në programin e monitorimit të seancave gjyqësore ka qenë njëra ndër përvojat më të mira të cilat i kam kaluar, kjo për shkak se kam parë nga afër se si zhvillohen procedurat pranë gjykatës. Rreth procedurave gjyqësore patëm mësuar vetëm nga ana teorike, ndërkaq përmes këtij program na u ka dhënë rasti që ato mësime teorike t’i shohim edhe në praktikë, ku shumë gjëra kanë dalur si përfundim më ndryshe se sa që i mendoja. Nëse do më pyeste dikush se...