Së pari dua të falenderoj Youth Initiative for Human Rights – Kosovo (YIHR KS) për mundësinë e dhënë për të qenë pjesë e seancave gjyqësore në Gjykatën Themelore në Pejë, për të formuluar raporte në aspektin e një monitoruese (shkurt-mars 2022). Ku gjatë rrugëtimit tim brenda kësaj periudhe kohore kam qenë pjesë e dhjetë seancave gjyqësore, ashtu që kam pasur mundësinë të shoh nga afër punën e gjykatës, rolin e prokurorit e palës mbrojtëse e po ashtu edhe shkelje dhe...

Eksperiencë e jashtëzakonshme, për këto ditë të monitorimit, ku pata mundësi t’i ndjek nga afër, në praktikë ato që tashmë i kisha mësuar në teori. Sepse studimet juridike nuk japin mundësi të mjaftueshme për të mësuar vërtetë se si duket praktikimi i Ligjit. Andaj, kjo përvojë më ofroi mua si juriste e ardhshme aftësinë për të fituar përvojë në praktikën e ligjit që është thelbësore për të bërë kalimin nga studentë në profesionistë. Jam shumë mirënjohëse që kam pasur këtë...

Si student i drejtësisë, të kesh mundësinë për të qenë pjesë e proceseve gjyqësore është jashtëzakonisht e rëndësishme sepse mund të analizosh sistemin e drejtësisë nga një këndvështrim tjetër dhe neutral. Të qenurit pjesë e këtij programi të monitorimit të seancave gjyqësore ka qenë një mundësi e shkëlqyer për zhvillimin tim personal dhe profesional. Ky program më ka ndihmuar  për të përmirësuar njohuritë për liritë themelore dhe sundimin e ligjit, barazinë ligjore dhe sistemin e drejtësisë të vendit tim dhe një...