Gjatë aftësimit dhe ngritjes sime profesionale, kam pasur përvoja të shumta dhe të ndryshme, pjesëmarrje në aktivitete të ndryshme, projekte etj. Një nga projektet është edhe projekti i ofruar nga YIHR KS-Youth Initiative for Human Rights-Nisma e të Rinjëve për të Drejtat e Njeriut, i mbështetur nga INL – Departamenti Amerikan i Shtetit, përmes Programit për Monitorimin e Seancave Gjyqësore, në të cilin kam marrë pjesë për periudhë prej 1 muaji. Ky program ka pasur target ndjekjen e 10 sencave gjyqësore, në...

Nga data 21 shkurt deri më  datën 30 mars 2022 kam qenë pjesë e programit për monitorimin e seancave gjyqësore në Gjykatën Themelore të Pejës. Ky program u organizua nga YIHR - Youth Initiative for Human Rights – Kosova (Nisma e të Rinjëve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë). Nisma e të Rinjëve për të Drejtat e Njeriut - Kosova është një organizatë joqeveritare humanitare dhe e pavarur, misioni i së cilës është të promovojë të drejtat universale të...

Si studente e vitit të katërt (4) në Fakultetin Juridik, e kisha shumë të nevojshme që tani ato çfarë i kisha mësuar gjatë këtyre viteve ti shihja nga afër në praktikë, dhe kur e pashë një mundësi si kjo që ofrohej nga organizata YIHR KS për monitorimin e seancave gjyqësore, sigurisht që pa hezituar fare aplikova dhe prisja shumë të merrja përgjigjje pozitive. E entuziazmuar për këtë mundësi menjëherë pas informimit se isha përzgjedhur fillova të merrja pjesë në seanca gjyqësore. Ishte...