Nga data 21 shkurt deri më  datën 30 mars 2022 kam qenë pjesë e programit për monitorimin e seancave gjyqësore në Gjykatën Themelore të Pejës. Ky program u organizua nga YIHR - Youth Initiative for Human Rights – Kosova (Nisma e të Rinjëve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë). Nisma e të Rinjëve për të Drejtat e Njeriut - Kosova është një organizatë joqeveritare humanitare dhe e pavarur, misioni i së cilës është të promovojë të drejtat universale të...

Si studente e vitit të katërt (4) në Fakultetin Juridik, e kisha shumë të nevojshme që tani ato çfarë i kisha mësuar gjatë këtyre viteve ti shihja nga afër në praktikë, dhe kur e pashë një mundësi si kjo që ofrohej nga organizata YIHR KS për monitorimin e seancave gjyqësore, sigurisht që pa hezituar fare aplikova dhe prisja shumë të merrja përgjigjje pozitive. E entuziazmuar për këtë mundësi menjëherë pas informimit se isha përzgjedhur fillova të merrja pjesë në seanca gjyqësore. Ishte...

Përgjatë këtyre tre viteve të studimeve, mund të them se jemi familjarizuar thuajse plotësisht me anën teorike lidhur me punën e institucioneve të cilat ofrojnë drejtësi, mirëpo nga ana tjetër pjesa praktike është një mundësi e mangët për ne, studentët e drejtësisë. Për mua kjo mundësi për herë të parë më është ofruar nga Youth Initiative for Human Rights Kosovo – YIHR KS. Përmes këtij programi kam mësuar shumë njohuri të cilat mund t’i aplikoj edhe në të ardhmen. Më...