Procesi i monitorimit të seancave është një punë që kërkon mjaft përgjegjësi dhe përkushtim, e gjithashtu përbën një eksperiencë që zgjeron njohuritë në aspektin praktik të së drejtës. Për jurist, e sidomos për student që janë në rrugën e formësimit të profesionit të juristit, është një praktikë e mrekullueshme të qenurit pjesë e projektit për monitorimin e seancave gjyqësore. Kjo punë, jo vetëm që na jep një formësim të njohjes së funksionimit të procedurës gjyqësore, por edhe është një eksperiencë, që...

Nga ky program kam përfituar eksperiencë të jashtzakonshme lidhur me punën e gjykatave. Në fillim të programit kemi mbajtur tajnimin për të drejtën e qasjes në dokumentet zyrtare ku kemi mësuar për ligjin për qasje në dokumente publike dhe si ta bëjmë kërkesën për të qasur në këto dokumente. Nga ky trajnim kemi përfituar shumë sepse jemi angazhuar bashkë me kolegët dhe i kemi parashtruar kërkesat për qasjen e dokumenteve në shumë institucione dhe me këtë e kemi promovuar edhe...

Monitorimi i seancave gjyqësore në kuadër të projektit të YIHR KS ka qenë eksperiencë e jashtzakonshme për mua si studente në fakultetin juridik, pasi që gjatë monitorimit të seancave kam pasur mundësinë që nga afër dhe me vigjilencë të shoh se si zhvillohet procedura penale dhe cili është roli i palëve në këtë procedurë. Pasi që në fakultetet juridike e mësojmë vetëm anën teorike, monitorimi i seancave gjyqësore me ka ndihmuar në aspektin praktik, sepse tani njohuritë e marra në ligjerata...