Për programin e monitorimit të Seancave Gjyqësore në kuadër të organizatës YIHR KS mundtë them se ka qenë një eksperiencë shumë e mirë për mua si një student i Fakultetit tëDrejtësisë. Gjatë monitorimit të seancave konsideroj se kam marrë më shumë informacioneapo dituri rreth procedurave gjyqësore si ato penale apo civile,mbarëvajtjen e seancavegjyqësore,rolin e subjekteve në procedurë,palët në procedurë dhe informacione të tjera qëndërlidhen me parashtresat apo shkresat ligjore siç janë procesverbali,aktvendimi,aktgjykimitë cilat deri më tash i kam mësuar vetëm në...

Eksperienca ime gjatë monitorimit të seancave gjyqësore ka qenë jashtzakonisht e mirë. Jam munduar të përkushtohem dhe të marr njohuri nga të gjitha monitorimet. Dua të ju falenderoj për mundësinë dhe jam shumë mirënjohëse që me ndihmën e tuaj kam realizuar një nga ëndrrat e mija dhe të Babit tim. YIHR KS është një motiv për të rinjët të cilët duhet të besojnë në vete dhe duhet të punojnë fortë për t'i realizuar qëllimet e tyre. Shpresoj se në të ardhmen...

Gjatë vikendit që lamë pas YIHR KS në cilesinë e monitoruesit përcolli testimin për gjyqtarët që u realizua në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike në Vushtrri. Testimi ndodhi gjatë ditës së shtune në penale dhe të dielen në lëminë civile. Testimit ju nënshtruan 275 persona nga të cilët 37 do të përzgjidhen që të shërbejnë si gjyqtarë në Republikën e Kosovës.  Lajmin e plotë mund ta lexoni në faqen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. ...