Programi i monitorimit të seancave gjyqësore ka qenë një eksperiencë e veçantë pasi që kam pasurmundësi ta përjetoj profesionin e juristes “jashtë librave”. Për mua si studente aktive ishte një mundësiqë ta shikoj se si zhvillohet një seancë gjyqësore, më ka ndihmuar që të orientohem për të ardhmentime, se cilin profesion do ta zgjedhë atë të gjykatëses, prokurores apo të avokates. Ja u sugjeroj çdostudenti të cilit i ofrohet kjo mundësi për të bërë praktikë, pasi që do t’i ndihmojë...

Detyra si monitoruese në Gjykatën Themelore në Prizren ka qenë një detyrë më ndryshe në kuadër tëprofesionit tim si juriste,evidentimi dhe aktivizimi kundrejt gabimeve eventuale në aspektin ligjor,etikdhe profesional sa i përket funksionimit dhe stafit të gjykatës ka ngritur më tutje kapacitetin tim rrethshërbimit dhe profesionalizmit tim në ambicien drejt drejtësisë.Duke marrë parasysh se Gjykata Themelore në Prizren ka efikasitetin më të dobët të Gjykatave nëKosovë me rreth 63%,konsideroj se monitorimet e tilla janë më se të nevojshme dhe në...

Monitorimi i seancave gjyqësore, ky proces i cili më sherbeu mjaftë mirë në përgatitjen timeprofesionale si jurist i ardhëshëm. Ishte një proces përmes së cilit përveç monitorimit të seancavegjyqësore unë arrita t'i njoh funksionet dhe të drejtat e subjekteve procedurale. Kjo eksperiencë mëshërbeu mjaftë shumë që t'i zgjeroj më shumë njohuritë sa i përket profesionit tim.Në fakultet mësojmë teorikisht funksionet e prokurorit, gjyqtarit, avokatit si dhe zyrtarit ligjor,eksperienca si monitorues i seancave gjyqësore ishte mjaftë produktive e cila shërbeu në...