Fillimisht falenderoj YIHR-KS për mundësinë e dhënë për të qenë pjesë e programit nëmonitorimin e seancave gjyqësore. Për mua deri më tani ka qenë mundësia më e mirë që mëështë ofruar. Si monitoruese kjo ka qenë një përvojë e shkëlqyer jo vetëm në zhvillimin timpersonal por edhe në atë profesional.Gjatë seancave të mbajtura ne Gjykatë, kam vërejtur se shumica prej tyre fillonin me vonesë, poashtu edhe mos dërgesa e ftesave të rregullta për palët nga ana e gjykatës e cila...

Si është të punosh në gjykatë? Kjo pyetje ju bëhet shpesh-herë shumë juristëve nga qytetarëte profesioneve tjera por edhe nga ne studentët që dëshirojmë të ndjekim po këtë rrugëprofesionale. Kësaj pyetje një përgjigjje sado të kompletuar i’a kam gjetur gjatë muajit të fundit në procesin emonitorimit të seancave. Ndonëse nuk kisha shkuar më parë në gjykatë, kur hyra për herë tëparë më dukej sikur po shkoja në ligjeratë në fakultet. E pastaj pashë që puna në gjykatë endarë në role të...

Një eksperiencë shumë e mirë tamam siç e prisja, ishte eksperienca ime gjatë programit të monitorimitnë gjykatë. Kjo eksperiencë më ofroi mundësi të shoh gjërat që kam lexuar me një sy tjetër, me një symë realist. Të shohësh se si trajtohen rastet nga afër është një mundësi që secilit studëent të drejtësisëduhet t’i ofrohet. Besoj se atë çka e fitova gjatë këtij rrugëtimi të shkurtër do ta kem ndihmë të madhegjatë studimeve të mija. Pos që ndikon në zhvillim akademik,...