logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Raporti paraqet një pasqyrë të situatës së të drejtave të njeriut në Kosovë për vitin 2021, duke përfshirë problemet dhe sfidat më urgjente për realizimin e të drejtave të njeriut si dhe shkeljet e të drejtave të njeriut në lidhje me situatën e krijuar nga pandemia COVID-19. Raporti vlerëson të drejtat civile dhe politike; të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore; çështjet e të drejtave të njeriut që kanë të bëjnë me grupe dhe persona specifik në situata të cenueshme dhe...

Në mbledhjen e jashtëzakonshme të 286-të, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka emëruar Kryetaren e Gjykatës Themelore në Prizren. Pas rekomandimeve të komisioneve vlerësuese për intervistim, vlerësim dhe rekomandim të kandidatëve, me shumicë votash Kryetare e Gjykatës Themelore në Prizren u zgjodh gjyqtarja Shpresa Emra. Lajmin e plotë e gjeni në webfaqen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. ...

Në mbledhjen e jashtëzakonshme të 286-të, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka emëruar Kryetarin e Gjykatës së Apelit.Pas rekomandimeve të komisioneve vlerësuese për intervistim, vlerësim dhe rekomandim të kandidatëve, me shumicë votash Kryetar i Gjykatës së Apelit u zgjodh gjyqtari Valon Totaj.Lajmin e plotë e gjeni në webfaqen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. ...