logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Rreth 1.625 persona janë shpallur të pafajshëm Kosovë pas mbajtjes së dënimit me burg për një kohë raporton Insajderi. Këshilli Gjyqësor i Kosovës i ka dhënë këto statistika për periudhën nga viti 2004-2020. Korniza juridike e rregullon kompensimin e personave që janë burgosur pa faj. Ligji për marrëdhëniet e detyrimeve dhe Kodi i Procedurës Penale parashah që të pafajshmit e liruar duhet kompensuar materialisht. Shihni lajmin e plotë këtu....

Në shkrimin e Insajderit raportohet që në seancën e mbajtur të datës 17.06.2021 në Kuvendin e Kosovës është votuar për të ndryshuar emrin e Komisionit Parlamentar për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Pagjetur dhe Peticione për të shtuar pjesën për Viktimat e Dhunës Seksuale gjatë Luftës. Për të shtuar këtë pjesë në Komisionin për të Drejtat e Njeriut Barazi Gjinore, Persona të Pagjetur dhe Peticione kanë votuar 84 deputetët kanë votuar pro, asnjë nuk ka qenë kundër dhe...

Sipas raportimit të Drejtësia Sot, Gjykata Themelore në Pejë nuk ka respektuar afatet ligjore për caktimin e shqyrtimit gjyqësor në një rast për veprën penale të “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”. Pas ngritjes së aktakuzës për këtë rast kanë kaluar 47 ditë dhe nuk është caktuar seanca për shqyrtimin fillestar, duke shkelur Kodin e Procedurës Penale në të cilin thuhet se pas ngritjes së aktakuzës gjykata duhet të caktojë shqyrtimin fillestar brenda afatit prej tridhjetë ditëve. Për më shumë, mos respektimi...