Kuizi

Testoni njohuritë tuaja rreth të drejtave e njeriut
/5
38

Kuizi: Të Drejtat e Mia

1 / 5

Cila nga këto gjykata është gjykatë e shkallës së parë?

 

2 / 5

Cili institucion ka për detyrë interpretimin e Kushtetutës?

3 / 5

Në cilin vend ndodhet selia e Gjykatës Supreme?

4 / 5

Cila është akti me i lartë juridik i shtetit të Kosovës?

5 / 5

Sa departamente i ka Gjykata Themelore në Gjilan?

Your score is

The average score is 82%

0%