logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

 

Kuizi

Testoni njohuritë tuaja rreth të drejtave e njeriut
/5
0 votes, 0 avg
310

Kuizi: Të Drejtat e Mia

1 / 5

Në cilin vend ndodhet selia e Gjykatës Supreme?

2 / 5

Sa departamente i ka Gjykata Themelore në Gjilan?

3 / 5

Cila është akti me i lartë juridik i shtetit të Kosovës?

4 / 5

Cila nga këto gjykata është gjykatë e shkallës së parë?

 

5 / 5

Cili institucion ka për detyrë interpretimin e Kushtetutës?

Your score is

The average score is 73%