logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Korniza ligjore mbi personat e pafajshëm që janë dënuar me burg

Home / Lajme  / Korniza ligjore mbi personat e pafajshëm që janë dënuar me burg

Korniza ligjore mbi personat e pafajshëm që janë dënuar me burg

Rreth 1.625 persona janë shpallur të pafajshëm Kosovë pas mbajtjes së dënimit me burg për një kohë raporton Insajderi. Këshilli Gjyqësor i Kosovës i ka dhënë këto statistika për periudhën nga viti 2004-2020.

Korniza juridike e rregullon kompensimin e personave që janë burgosur pa faj. Ligji për marrëdhëniet e detyrimeve dhe Kodi i Procedurës Penale parashah që të pafajshmit e liruar duhet kompensuar materialisht.

Shihni lajmin e plotë këtu.