logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Kontrata Kolektive e Arsimit zbatohet vetëm përmes vendimeve gjyqësore

Home / Lajme  / Kontrata Kolektive e Arsimit zbatohet vetëm përmes vendimeve gjyqësore

Kontrata Kolektive e Arsimit zbatohet vetëm përmes vendimeve gjyqësore

Betimi për Drejtësi ka publikuar hulumtimin lidhur me Kontratën Kolektive të Arsimit që ishte nënshkruar në vitin 2017 por nuk zbatohet nga komunat për mungesë buxheti. Kjo kontratë garanton shujtat ditore dhe pagën jubilare për punonjësit e arsimit që përmës padive i janë drejtuar gjykatave.

Rreth mozbatimit të kontratës ka akuza ndërmjet ministrive, komunave dhe sindikatës së arsimit raportohet në hulumtim të cilin të plotë mund ta shihni KËTU.