logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

 

Kontakti

Na Kontaktoni

Telefoni
+383 (0) 38 748 018
Adresa
Ardian Krasniqi, 2nd floor, No.5, 10000 
Prishtina, Kosovo
Email
ksoffice@yihr.org