logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Këshilli Gjyqësor i Kosovës prezanton raportin statistikor për gjykata për vitin 2020

Home / Lajme  / Këshilli Gjyqësor i Kosovës prezanton raportin statistikor për gjykata për vitin 2020

Këshilli Gjyqësor i Kosovës prezanton raportin statistikor për gjykata për vitin 2020

Në raportin statistikor të gjykatave për vitin 2020 të publikuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Gjykata Supreme e Kosovës, Gjykata Apelit e Kosovës dhe shtatë gjykatat themelore në Kosovë gjatë vitit 2020 kanë pranuar 60, 668 lëndë, ndërsa është arritur të përfundohen 53, 145 lëndë, ose në përqindje 87.6 % e lëndëve.

Në këtë raport janë paraqitur llojet e lëndëve penale, krimeve të rënda, krimeve për të mitur, civile kontestimore, ekonomike dhe administrative.

Shihni raportin e detajuar KËTU.