logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Instituti i Kosovës për Drejtësi ka publikuar raportin “Korrupsioni në prag të vjetërsimit”

Home / Lajme  / Instituti i Kosovës për Drejtësi ka publikuar raportin “Korrupsioni në prag të vjetërsimit”

Instituti i Kosovës për Drejtësi ka publikuar raportin “Korrupsioni në prag të vjetërsimit”

Është publikuar raporti Korrupsioni në prag të vjetërsimit” nga Instituti i Kosovës për Drejtësi që tregon se janë 11 persona të akuzuar për vepra penale të korrupsionit, rastet të cilat do të parashkruhen gjatë vitit 2022, kurse12 raste tjera deri më 2023 thuhet në postimin në webfaqen e organizatës.

Sipas IKD, arsyet që ndikojnë në parashkrimin e lëndëve është mos respektimi i afateve procedurale nga gjyqtarët, mungesa e palëve në procedurë dhe mos ndëshkimi nga gjyqtarët për mungesat pa arsye, si dhe kthimi i rasteve në rigjykim.

IKD ka rekomanduar përmes raportit që të caktohen seanca gjyqësore brenda një javë që të mos parashkruhen rastet e korrupsionit dhe të ketë masa ndëshkuese për mungesat pa arsye.

Lajmin e plotë dhe raportin e IKD e gjeni në këtë LINK.