logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

IKD publikon infografikën për efikasitetin e Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative

Home / Lajme  / IKD publikon infografikën për efikasitetin e Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative

IKD publikon infografikën për efikasitetin e Qeverisë në realizimin e agjendës legjislative

Instituti i Kosovës për Drejtësi ka publikuar infografikën lidhur me efikasitetin e Qeverisë së Kosovës në përmbushjen e agjendës legjislative duke u fokusuar në muajin tetor 2021.

Sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, nuk është përmbushur programi legjislativ nga Qeveria dhe nga 33 projektligje të planifikuara, 12 janë të miratuara.

Shihni lajmin tek Instituti i Kosovës për Drejtësi.