logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

GSJP publikon raportin e monitorimit të sistemit gjyqësor dhe prokurorial për prill-shtator 2021

Home / Lajme  / GSJP publikon raportin e monitorimit të sistemit gjyqësor dhe prokurorial për prill-shtator 2021

GSJP publikon raportin e monitorimit të sistemit gjyqësor dhe prokurorial për prill-shtator 2021

Drejtësia Sot ka publikuar raportin e monitorimit të punës gjashtë mujore të Këshillit Gjyqësor dhe Prokurorial të Kosovës, me fokus në trajtimin dhe gjykimin e lëndëve të korrupsionit, krimit të organizuar, si dhe lëndët ku janë të përfshirë zyrtarët e lartë shtetërorë.

Raportin e plotë në tre gjuhë e gjeni tek Drejtësia Sot.