logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Gjykata e Apelit ulë dënimin për të akuzuarin për krime lufte

Home / Lajme  / Gjykata e Apelit ulë dënimin për të akuzuarin për krime lufte

Gjykata e Apelit ulë dënimin për të akuzuarin për krime lufte

Departamenti Special i Gjykatës së Apelit e ka ndryshuar aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prizren me të cilin të akuzuarit për krime lufte R.SH i ulet dënimi nga 14 vjet bugim sa ishte gjykuar në 10 vjet.

Lexoni lajmin e plotë në linkun në vazhdim.https://apeli.gjyqesori-rks.org/2019/12/26/te-akuzuarit-per-krime-lufte-i-zbutet-denimi/?fbclid=IwAR01Q2VKoEqUWk5D2BHt3Zn4ODbpVUD_siiFSV8oz-KmWzKRrAgN7mX6guU