Blog

Home / Blog Shqip  / Gjashtë murale që paraqesin mesazhe për të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit

Gjashtë murale që paraqesin mesazhe për të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit

Projekti “Të Rinjtë për Drejtësi” ka përquar mesazhe për të drejtat e njeriut, sundimin e ligjit dhe qasjen në drejtësi përmes gjashtë muraleve në gjashtë shkolla të mesme në rajonin e Prishtinës, Gjakovës, Pejës dhe Ferizajt gjatë muajit nëntor 2020. Muralet e drejtësisë japin mesazhe për të rinjtë për rëndësinë e së drejtës, për të pasur qasje në drejtësi dhe për t’i inkurajuar të rinjtë për të kërkuar drejtësi. Me miratimin e projektit, kompania që ka realizuar muralet ka zgjedhur shkollat ku do të vendosen muralet duke marrë parasysh vendndodhje që ka një shikueshmëri më të gjerë për studentët dhe qytetarët tjerë.

No Comments

Post a Comment