logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Fakultetit Juridik i Universitetit të Prishtinës nënshkruan Memorandum Mirëkuptimi me Fondacionin Rene Cassin

Home / Lajme  / Fakultetit Juridik i Universitetit të Prishtinës nënshkruan Memorandum Mirëkuptimi me Fondacionin Rene Cassin

Fakultetit Juridik i Universitetit të Prishtinës nënshkruan Memorandum Mirëkuptimi me Fondacionin Rene Cassin

Është nënshkruar Memorandumi i Mirëkuptimit në mes të Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës dhe Fondacionit Rene Cassin- Institutit Ndërkombëtar për të Drejtat e Njeriut me qëllim krijimin e kornizës së bashkëpunimit në mes palëve.

Ky memorandum synon konsolidimin e Fakultetit Juridik në fushën e të drejtës ndërkombëtare lidhur me të drejtat e njeriut, të drejtën humanitare dhe penale ndërkombëtare përmes shfrytëzimit të  ekspertizës të Fondacionit, si dhe duke bërë të mundur organizimin trajnimeve, konferencave dhe pjesëmarrjen e studentëve nga Fakulteti Juridik në programe, seminare në Strasbourg.

Lajmin e plotë mund ta lexoni KËTU.