Blog

Home / Blog Shqip  / Eksperienca ime si monitoruese në Gjykatë

Eksperienca ime si monitoruese në Gjykatë

Unë si studente pasi që jam në fillimet e mija si juriste e së ardhmes me mundesinë e ofruar nga ju unë kam arritur që të fitoj njohuri të reja sa i përket fushës së drejtësisë.

Pikë së pari njohuritë rreth qasjes për dokumente publike unë më herët nuk kam pasë njohuri e sot kam informacione shumë të vyejshme.

Rrugëtimi im në monitorimin e seancave gjyqësore ishte një përvojë e re, sfidë në vete me rezultat të shkëlqyeshëm sa i përket përvojës sime personale me të cilën unë nesër si juriste e ardhshme do të jem më e përgatitur profesionalisht pasi që njohuritë teorike të studimeve me mundësinë që më keni ofruar i kam realizuar në praktike.

Eja Zeka

No Comments

Post a Comment