Blog

Home / Blog Shqip  / Eksperienca ime si monitorues i seancave gjyqësore

Eksperienca ime si monitorues i seancave gjyqësore

Po du me e nda me juve eksperiencën time gjatë monitorimit të seancave gjyqësore të mundësuara nga organizta YIHR KS, që unë e kam kryer në Gjykatën Themelore në Ferizaj, e ku kam bërë monitorimin e 10 seancave gjyqësore.

Kam pasur mundësinë të bëj monitorim të seancave nga departamente të ndryshme si ajo penale,civile apo edhe në lëmi të tjera të cilat nuk i kemi pasë të caktuara se ku duhet t’i kryejmë, pra varësisht prej lëmisë në të cilën na ka tërhequr më shumë.

Pra eksperienca ime në këtë program ka qenë jashtëzakonisht e kënqashme për mua, krahasuar nga trajnimet ekaluara, sepse kamë qenë pjesëmarrës  edhe në trajnim tjera por kjo ishte krejtësisht ndryshe sepse ishte hera e parë që isha në një objekt të Gjykatës per arsye se me parë nuk kam mundur të qasemi drejtpërdrejt në një monitorim të tillë dhe e pashë nga afër se si shkon procedura e një shqyrtimi gjyqësor, që në një të ardhme të kemi më të qart lidhur rreth procedurave dhe qështjeve të tjera ,gjithashtu na nevojiten edhe për shërbime të cilat mund t’i kemi në atë Gjykatë apo ne gjykata tjera lidhur rreth procedurave pra kam pasur mjaft benifite.

Pra shpresojmë shumë që edhe nga ju të tjerë të antarosohen në këtë organizat dhe t’i ndjekin aktivitetet e tyre pasi që kanë mjaft benifite lidhur me profesionin në te cilin jeni caktuar

Pra i falenderohem jashtzakonisht shumë Organizatës Youth Initiative for Human Rights- YIHR KS e cila më ka pranuar në këtë program, për mundësinë e dhënë që të jem pjesëmarrëse në këtë trajnim.

Besart Lipovica

No Comments

Post a Comment