Blog

Home / Blog Shqip  / Eksperienca ime gjatë monitorimit të seancave gjyqësore

Eksperienca ime gjatë monitorimit të seancave gjyqësore

Ekzistenca e të drejtës, është diçka më ndryshe, nga realizimi apo implementimi i saj praktik. Në realitet, shpesh ndodhë që për disa gjëra, të cilat mendojmë që i kemi të njohura,  të dalin shumë më ndryshe! Programi i ofruar nga YIHR KS, është përvoja më eklatante dhe më përfaqësuese e këtyre ‘’ndodhive’’. Andaj për këtë dhe shumë arsye të tjera, u’a rekomandoj të gjithë të interesuarve potencialë ndjekjen e këtij programi. Nëse jeni të interesuar për punën e institucioneve të sistemit të drejtësisë, punës së akterëve institucional, duhet medoemos të ndiqni programe të tilla!

Ardrit Humolli

No Comments

Post a Comment