Blog

Home / Blog Shqip  / Eksperienca ime gjatë monitorimit të seancave gjyqësore

Eksperienca ime gjatë monitorimit të seancave gjyqësore

Si monitoruese në seanca gjyqësore pata shumë kënaqësi edhe të mirresha me monitorim të seancave gjyqësore por edhe me njohjen e personave të rinj si gjykatës, prokurorë, avokatë e praktikantë të ndryshëm. Pata një eksperiencë mjaft të mirë, u ndjeva më e forcuar dhe e lehtësuar në aspektin profesional. Mësova edhe shumë gjëra nga praktika të cilat veçse i kemi mësuar në anën teorike. Fitova edhe përvojë dhe më shumë vetëbesim për të ardhmen dhe besoj që është një eksperiencë e nevojshme për më tutje.

Çëndresa Krasniqi

No Comments

Post a Comment