Blog

Home / Blog Shqip  / Eksperienca gjatë monitorimit në Gjykatë

Eksperienca gjatë monitorimit në Gjykatë

Kam mësuar 4 vite në mënyrë teorike lidhur më procedurat gjyqësore dhe më çeshtje  tjera juridike, por kalimi në praktikê për mua ka qenë një privilegj shumë i madh, sepse kështu arrita të jem më afër profesionit të juristit.
Monitorimi i seancave të ndryshme në gjykatë, mua më ka ndihmuar akoma më shumë të lidhem më profesionin që kam zgjedhur për të ardhmën,
Gjithçka , p.sh si fillojnë, zhvillohen dhe përfundojnë procedurat gjyqsore dhe mbi të gjitha ajo që e kam mësuar në teori, ta shoh nga afër ecurinë në një seance, mua më ka ndihmuar të pasurohem në aspektin e dijes dhe njohurive rreth çështjeve juridike.
Kjo praktikë ka qenë shumë e frytshme për mua si një student absolvent,  si dhe shumë e vyeshme për avancimin tim si një jurist i ardhshëm, e cila më mundësoi të jem më ambicioz që në të ardhmen të jem i gatshëm për të përfaqësuar dhe për të mbrojtat të drejtat e popullit tim, të garantuara me Kushteutë, konventa evropiane etj

Fatos Nuli

No Comments

Post a Comment