Blog

Home / Blog Shqip  / Editorial nga bashkëbisedimi me avokatin Abdylaziz Sadiku në Gjilan

Editorial nga bashkëbisedimi me avokatin Abdylaziz Sadiku në Gjilan

Organizata “Nisma e të Rinjëve për të Drejtat e Njeriut” në bashkëpunim me organizatën KAND, organizuan bashkëbisedimin me avokatin Avdylaziz Sadiku, në kuadër të projektit “Të rinjët për drejtësi”, projekt  i cili është duke u implementuar edhe në komunën e Gjilanit. Qëllimi i këtij bashkëbisedimi ishte që të rinjtë të mësojnë më shumë se çfarë bën një avokat, cili është roli i tij në proceset gjyqësore, si mund të marrim një avokat nëse nuk kemi para të mjaftueshme  e edhe shumë tema të ndryshme në lidhje me Sistemin e Drejtësisë në Kosovë.

Avokati  Avdylaziz Sadiku i cili ka shumë përvojë në fushën e avokatisë  fillimisht kishte punuar si gjykatës, pastaj ka qenë edhe Kryetar i Gjykatës  së Gjilanit ndërsa tani e ushtron profesionin e  avokatit në zyrë e tij të avokatisë në Gjilan.  Duke qenë se shpesh nëpër lajme dëgjojmë se gjykatat janë të ngarkuara me lëndë, dhe shumicën e kohës palët presin shumë kohë, shpesh me vite të tëra që tu zgjidhen lëndët dhe ta marrin një vendim në lidhje me cështjen për të cilën i janë drejtuar Gjykatës ky bashkëbisedim me avokatin Sadiku, ishte si një udhërrëfyes për të rinjtë që ata t’i kuptojnë arsyet se pse ndodh e tërë kjo.  Andaj për ta plotësuar këtë bashkëbisedim përveç avokatit të pranishëm ishin të rinj, nxënës të shkollave të mesme dhe studentë të juridikut e drejtimeve të tjera.

 Këtë takim avokati  e filloi duke treguar që rastësisht kishte vendosur të studionte në Fakultetin Juridik, por ai me vullnet të madh i vazhdoi studimet, rrugëtimi përgjatë të cilave ishte ishte i vështirë por edhe i bukur. Gjithashtu avokati tregoi më shumë rreth avokatisë që ështē profesion i pavarur dhe rrugës që duhet ndjekur për tu bërë avokat. Që të bëhesh avokat fillimisht duhet përfunduar studimet në  Fakultetin Juridik,  pastaj praktikën një vjeçare te ndonjë avokat apo në Gjykatë, duhet punuar dy vite në organet e administratës, gjithashtu duhet kryer edhe provimi i jurispodencës, duhet të regjistrohesh në regjistrin e Odës së Avokatëve të Kosovës e pastaj mund të hapësh zyrën tënde të punës.
Përveç periudhës së sudimeve avokati foli edhe për periudhën pas përfundimit të tyre, ai fillimisht kishte punuar si drejtor i Drejtorisë për Çështje Administrative në komunë e prej aty  ka kaluar të punoj në gjykatë. Përvoja si gjykatës i ka ndihmuar shumë edhe në punën si avokat, kështu sot nuk ka as më të voglën vështirësi të punoj si me lëndë civile ashtu edhe penale. Në pyetjen se cilat nga lëndët marrin më shumë kohë për tu zgjidhur ai u përgjigj se lëndët civile janë të natyrës që nuk janë shumë urgjente dhe zgjasin shumë vite për tu zgjidhur, ndërsa lëndët penale janë të natyrës më urgjente dhe për shkak të mundësisë së vjetërsimit të lëndës sjellin përgjegjësi për Gjykatën që të zgjidhen më shpejtë. Nga këndëvështrimi i tij si avokat sfidat më të mëdha të Sistemit Gjyqësor në Kosovë janë: kualiteti i ulët punës që bëhet, puna shumë e ngadalshme, papërgjegjësia në punë dhe mungesa e sistemit të kontrollit të punës të gjykatësve. Përderisa avokatët janë të mbikqyrur nga Oda e Avokatëve, çdo palë e pakënaqur nga puna e avokatit, ka të drejtë të njoftojë Odën e Avokatëve të Kosovës dhe hapet procedurë diciplinore për avokatin në fjalë pranë organeve të Odës, Sistemi Gjyqësor nuk ka mbikëqyrje.

Si përfundim, avokati Sadiku e dha mesazh për të gjithë ata të rinj që duan të sudiojnë drejtësinë, sipas tij është mirë me e dashtë drejtësinë e edhe me studiu atë, por duhet shumë angazhim, punë dhe vullnet për tu bërë  i dalluar.

No Comments

Post a Comment