logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

E drejta e pronës: gratë mbeten të diskriminuara

Home / Lajme  / E drejta e pronës: gratë mbeten të diskriminuara

E drejta e pronës: gratë mbeten të diskriminuara

Në një artikull të publikuar nga Grazeta thuhet se edhe nëse një grua ka vendosur të ndjekë rrugët ligjore për sigurimin e pronës, rastet gjyqësore për këto çështje zgjasin me vite, andaj kjo mund t’i demotivojë gratë që ta qojnë çështjen deri në fund.

Rreth kësaj teme është vënë në pah nga Luljeta Demolli – Drejtoreshë e Qendrës Kosovarë për Studime Gjinore se shteti i Kosovës dhe familja janë diskriminues pasi vetëm 4% e grave trashëgojnë pronë. Gjithashtu, avokatja Edona Sina është shprehur se në Kosovë janë disa instrumente ligjore që rregullojnë pronësinë dhe të drejtën e gruas në trashëgimi, por ka raste të pakta që lihet testament.

Shihni artikullin e plotë në këtë LINK.