logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Drejtësia Sot ka publikuar raportin lidhur me trajtimin e rasteve të krimit të organizuar nga Prokuroria dhe Gjykatat Themelore për periudhën qershor 2019 – gusht 2021

Home / Lajme  / Drejtësia Sot ka publikuar raportin lidhur me trajtimin e rasteve të krimit të organizuar nga Prokuroria dhe Gjykatat Themelore për periudhën qershor 2019 – gusht 2021

Drejtësia Sot ka publikuar raportin lidhur me trajtimin e rasteve të krimit të organizuar nga Prokuroria dhe Gjykatat Themelore për periudhën qershor 2019 – gusht 2021

Drejtësia Sot ka publikuar analizën e cila paraqet punën dhe efikasitetin për trajtimin e rasteve të krimit të organizuar nga prokuroria dhe gjykatat për përiudhën qershor 2019 deri në gusht 2021. Kjo analizë tregom të dhënat që shfaqin mungese efikasiteti nga prokuroria dhe gjykatat në Kosovë në trajtimin e këtyre rasteve.

Lajmin dhe raportin e plotë e gjeni tek Drejtësia Sot.